Z przyjemnością informujemy, że w ramach naszej oferty mogą Państwo skorzystać z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – WFOŚiGW – pod tytułem Czyste Powietrze.

Wstęp

Czyste Powietrze to program kompleksowy, jego celem jest ogranicznie lub wyeliminowanie emisji szkodliwych pyłów i innych wprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń przez domy jednorodzinne.

Założenia

Program tem zakłada wymianę starych, szkodliwych i niskosprawnych, kotłów i pieców CO na paliwa stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych aby lepiej zarządzać energią. Wymienione założenia nie tylko będą chronić środowisko, ale dodatkowo poprawią domowe budżety, przez niższe zużycie paliwa w wysoce efektywnych urządzeniach grzewczych.

Dla kogo

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych lub osób które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Forma wsparcia

Program w formie dotacji i pożyczek będzie udzielany za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

O programie

Forma dofinansowania:
 • dotacje
 • pożyczki
Terminy:
 • okres realizacja programu: w latach 2018-2029
 • podpisywanie umów: do 31 grudnia 2027 r.
 • ostateczny termin zakończenia wszystkich
 • prac objętych umową: do 30 czerwca 2029 r.
Nabór wniosków:
 • program prowadzony jest w trybie ciągłym, tzn. że wnioski będą oceniane na bieżąco
 • wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie oddziały Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • wszystkie terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania (papierowo lub elektronicznie), są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW
Podstawowe warunki:
 • jeżeli budynek jest istniejący: wymiana starego kotła/pieca na paliwo stałe na nowe efektywne źródło ciepła spełniające wymagania programu
 • jeżeli budynek jest nowy: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu
1. Zdobądź potrzebną wiedzę:

Zapoznaj się ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.